Fra befaring på Andmyran tidligere i høst. Klikk for større versjon til nedlasting.

Fra før har Nordkraft utviklet og bygget ut Nygårdsfjellet trinn 1 og 2 i Narvik kommune og Ånstadblåheia på Sortland. Det jobbes for tiden med Sørfjord vindpark i Tysfjord. 

- Forskjellen denne gang er at vi ikke har utviklet prosjektet selv. Det er derfor mer å sette seg inn i nå i prosjekteringsfasen. Men vi har lang erfaring og dyktige ingeniører i teamet, sier Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør i Nordkraft.

Andmyran vindkraftverk har konsesjon på inntil 160 MW. Det ser ut til at den endelige utformingen blir på rundt 130 MW, blant annet på grunn av nettkapasiteten i området. Det vil gi en produksjon på ca. 350 GWh, tilsvarende forbruket til 17 500 husstander.

Miljø-, transport- og anleggsplan

Arbeidet i Nordkraft er allerede i gang for fullt for å få alt klart til å stikke spaden i jorda i mai. 

– Vi jobber nå med miljø-, transport- og anleggsplanen. Det er en omfattende plan som beskriver hvilke løsninger som velges for å ivareta vilkårene og bestemmelsene fra myndighetene. Det gjelder alt fra plassering av turbiner til støy- og skyggeanalyser samt undersøkelsesprogram for fugl og vann. Denne skal ut på høring, og har noen måneders behandlingstid, sier Ingebrigtsen.

Det er investorer representert av Prime Capital AG som eier prosjektet. 

Arbeidet med vindkraftverket strekker seg helt tilbake til 2003, da det ble sendt inn forhåndsmelding til NVE. Konsesjonen kom i 2006, med påfølgende stadfesting av konsesjonsvedtaket hos OED i 2008.

Prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen, fra åpninga av Ånstadblåheia vindpark i Vesterålen. Kontakt:

Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør Nordkraft
+47 977 22 521
jon.ingebrigtsen@nordkraft.no 

 

 


Andmyran november 2019. Klikk for større versjon til nedlasting.