• Vindkraft

  Sørfjord vindkraftverk

  Sørfjord. Foto: Punsvik Foto

  Etter mange års arbeid bygger eieren Fortum med hjelp av Nordkraft Sørfjord vindkraftverk på Middagsfjellet i Sørfjorden, Tysfjord kommune, i Nordland.

 • Vannkraft

  Ullsfjord-prosjektene

  Ritaelva i Ullsfjord

  Vinteren 2005/2006 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. I 2017 ble to av disse, Ritaelva og Sveingård, utviklet videre i samarbeid med grunneierne. I juni 2018 kom endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet.

Jon Ingebrigtsen

Bilde av Jon Ingebrigtsen

Torkjell Lund

Bilde av Torkjell Lund

Torbjørn Sneve

Bilde av Torbjørn Sneve
Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no