• Vindkraft

  Sørfjord vindkraftverk

  Sørfjord. Foto: Punsvik Foto

  Etter mange års arbeid bygger eieren Fortum med hjelp av Nordkraft Sørfjord vindkraftverk på Middagsfjellet i Sørfjorden, Tysfjord kommune, i Nordland.

 • Vannkraft

  Ullsfjord-prosjektene

  Ritaelva i Ullsfjord

  Vinteren 2005/2006 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. I 2017 ble to av disse, Ritaelva og Sveingård, utviklet videre i samarbeid med grunneierne. I juni 2018 kom endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet.

 • Vindkraft

  Ånstadblåheia vindpark

  Fundament Ånstadblåheia

  Etter mange års arbeid bygger den nye eieren Fortum med hjelp av Nordkraft Ånstadblåheia vindpark. De første maskinene var på plass 6. mars 2017.

Jon Ingebrigtsen

Bilde av Jon Ingebrigtsen

Torkjell Lund

Torbjørn Sneve

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no