Markerte anleggsstarten på Ånstadblåheia 28. mars

Olje- og energidepartementet gav 28. august 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh.

I januar 2017 kjøpte Fortum Vesterålskraft Vind AS med prosjektet Ånstadblåheia vindpark.Nordkraft utvikler prosjektet videre for ny eier, og skal samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen.

Se visualisering av hvordan det kan se ut med en vindpark på Ånstadblåheia. Denne stemmer ikke helt med hvordan det kommer til å bli seende ut, men gir en indikasjon: