Hesjeberg kraftverk har gjennomført de fleste testene og er satt i produksjon. Prosjektet avsluttes nå, og overleveres til vanlig drift.

- Prosjektet er vel gjennomført med dyktige entreprenører og leverandører, samt god bistand fra konsernets egen entreprenøravdeling, sier prosjektleder Hanne Enevoldsen.

Økonomien i prosjektet følger budsjettet og fremdriften har vært noe forskjøvet på grunn av forsinkelser i leveranser. Men på grunn av årstid og tilgang på vann, har ikke forsinkelsen gått ut over produksjonen.

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 255 meter og har en slukeevne på 2693 liter per sekund. Forventet kraftproduksjon er 14 GWh. Det tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 700 husstander.

- Vi anser prosjektet som et vel gjennomført og godt prosjekt, sier Enevoldsen.

Se galleri under for bilder fra byggeprosessen, og lenke til høyre for nyhetsbrev fra byggeperioden og annen informajson.