Nordkraft står for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.

Informasjonsbrev/statusoppdateringer

Status våren 2020 (mars/april 2020)

Kraftverkene tar form (juni 2019)

Orientering mars 2019

Nå starter utbyggingen av kraftverkene i Ullsfjord (januar 2019)

Pressemelding: Småkraft kjøper kraftverk i Ullsfjord, Nordkraft skal bygge og drifte (desember 2018)

Utvikling Ullsfjord høsten 2018 (oktober 2018)

Endelig konsesjon til prosjektene i Ullsfjord, Troms (juni 2018)

En vellykket høst er over (desember 2017)

Informasjonsbrev juli 2017

Les mer om prosjektene

Ritaelva

Sveingård