Vinteren 2005/6 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. Prosjektene utvikles i samarbeid med grunneierne. Nordkraft vil stå for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes miljøvennlige alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet med Nordkraft gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.

Ritaelva kraftverk
Kraftverket skal utnytte ca. 607 m fall mellom inntaket på kote 610 og sjøen. Ved inntaket bygges det en ca. 3 m høy og 40 m lang dam i betong. Fra inntaket vil vannet gå i sjakt og tunnel gjennom fjellet ned til kote 310, og videre legges ca. 2 km nedgravde rør ned til kraftstasjonen. I Fjerdedalsvatnet øverst i feltet etableres det en dam for heving av vannet med 2 m og det gjøres samtidig mulig å senke vannet ca. 3 m. Dammen blir 2 m høy og ca. 50 m lang. Kraftstasjonen blir liggende på sørsiden av Lossaberget og får en effekt på 7,8 MW og en maksimal vannføring på 1,6 m3/s. Kraftverket vil kunne produsere gjennomsnittlig ca. 30 GWh årlig, som tilsvarer årsforbruket av elektrisk strøm til om lag 1500 husstander. Som alternativ løsning er det også mulig å legge inntaket ca. på kote 340 og legge vannet i rør hele veien ned til kraftstasjonen. Dette gir en årlig energiproduksjon på ca. 19 GWh.