Nordkraft har allerede en del infrastruktur i Sørfjorden. Det største vannkraftverket i Nordkraft-konsernet, Sørfjord I, ligger i umiddelbar nærhet av vindkraftverket. Småkraftverket Sørfjord II ligger i området vindparken er planlagt.

Milepæler
Sommeren 2009: Forhåndsmelding levert NVE
Oktober 2011: Konsesjonssøknad sendt til NVE
Desember 2012: NVE tildelte Nordkraft Vind anleggskonsesjon for bygging og drift av anlegget. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet.
November 2015: OED har gitt Nordkraft Vind konsesjon til Sørfjord Vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.
Januar 2017: Salg av prosjektet til Fortum