Nordkraft har allerede en del infrastruktur i Sørfjorden. Det største vannkraftverket i Nordkraft-konsernet, Sørfjord I, ligger i umiddelbar nærhet av vindkraftverket. Småkraftverket Sørfjord II ligger i området vindparken er planlagt.

Milepæler

Slutten av tredje kvartal 2020: Hele vindparken i drift
Fjerde kvartal 2019: De første ni turbinene i drift
Juni 2019: Vindmøllene kommer til Narvik havn, lastes om og fraktes til Sørfjord. Montasjen starter.
September 2018: Hovedtransformator kommer
Mars 2018: Trinn 2 anleggsarbeidene starter (internveier, bygninger, fundamenter og kraftlinjer)
Mars 2018: Adkomstveier ferdig
Høsten 2017: Endelig investeringsbeslutning
Juni 2017: Anleggsarbeidene starter
Januar 2017: Salg av prosjektet til Fortum
November 2015: OED har gitt Nordkraft Vind konsesjon til Sørfjord Vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.
Desember 2012: NVE tildelte Nordkraft Vind anleggskonsesjon for bygging og drift av anlegget. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet.
Oktober 2011: Konsesjonssøknad sendt til NVE
Sommeren 2009: Forhåndsmelding levert NVE