Nordkraft står for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.

Informasjonsbrev/statusoppdateringer

Utvikling Ullsfjord høsten 2018 (oktober 2018)

Endelig konsesjon til prosjektene i Ullsfjord, Troms (juni 2018)

En vellykket høst er over (desember 2017)

Informasjonsbrev juli 2017

Les mer om prosjektene

Ritaelva

Sveingård