• Ånstadblåheia: status september

  Dronefoto av fundament på Ånstadblåheia

  Siden oppstarten i mars har arbeidene gått bra og i forhold til fremdriftsplanen. Entreprenørene gjør en god jobb, og vi har positive tilbakemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 • Nyhetsbrev 1 Ånstadblåheia

  Etter mange års arbeid skal den nye eieren Fortum med hjelp av Nordkraft bygge Ånstadblåheia vindpark. De første maskinene vil være på plass allerede 6. mars.

 • Gjør klart for stor vindkraftutbygging i Nord-Norge

  Ånstadblåheia i Sortland kommune

  Det er i dag inngått en avtale mellom Fortum og Nordkraft som sikrer den videre vindkraftsatsingen i Ofoten og Vesterålen. Det internasjonale konsernet Fortum tar over eierskapet til Nygårdsfjellet Vindpark, samt utviklingsprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord.

 • Oppstart detaljregulering Teknologibyen

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles på vegne av Nordkraft AS oppstart av detaljregulering for Teknologibyen, lokalisert nord for Narvik sentrum. Avgrensning av planområdet på 141 daa er vist på vedlagt oversiktskart.

 • Hesjeberg kraftverk i drift

  Hesjeberg kraftverk i drift

  Etter en byggeperiode på 15 måneder, er småkraftverket på Hesjeberg i Gratangen nå i gang med produksjonen av fornybar energi.

 • Endelig konsesjon for Sørfjord vindpark

  Sørfjord i Tysfjord kommune

  - Det er svært gledelig at Olje- og energidepartementet har gitt Sørfjord vindpark i Tysfjord kommune konsesjon. Denne avgjørelsen er og har vært viktig for hele regionen, sier seksjonssjef i Nordkraft Jon Ingebrigtsen.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no