Tekst skrevet til jubileumsmagasinet Helt elektrisk i 2013.

I årenes løp har en rekke vassdrag på Nygårdsfjellet blitt regulert, noe som reduserte mulighetene for sportsfiske betraktelig. I 1959 ble det derfor inngått en avtale mellom Troms Skogforvaltning og E-verket om erstatning for skader i forbindelse med regulering av Jernvannene, Skitdalsvann, Lille Fiskeløsvann, Kobberfjellvann og Brudesløret.

Erstatning

– Avtalen gikk ut på at E-verket skulle betale en erstatning til Narvik Jeger- og Fiskerforening på 5000 kroner hvert år i minst fem år. Foreningen fikk i oppgave å utarbeide en plan på hva de hadde tenkt å bruke pengene til, forteller kommunikasjonsleder Sverre Mogstad. Da Sildvik kraftverk stod ferdig i 1983, ble daværende Narvik Energi pålagt å betale en årlig sum til friluftsformål, som bystyret i Narvik skulle tildele. Nå har denne potten vokst til ca 700 000 kr hvert år. I Tysfjord ble det betalt inn til næringsfond og til friluftfiske da Sørfjord kraftverk ble satt i drift.

Den rike onkelen

I Harald Harnangs bok, ”Fra kommunal etat til regionalt kraftkonsern” beskrives Nordkraft som den rike onkelen i Taraldsvik. Her ser vi tydelig at sponsor- og gavetildelinger øker kraftig fra tidlig på 2000-tallet. I 2003 var pågangen på sponsormidler og støtte blitt såpass stor at styret ba administrasjonen om å utarbeide en konkret strategi med visjon, handlingsplan og mål for selskapets deltakelse i lokal/regional næringsutvikling. Et av punktene gikk på at man skulle sponse og støtte kultur- og idrettsarrangement og  tilhørende organisasjoner med tanke på å oppnå positiv omtale og mediefokus for bedriften.

Nordkraft Arena

Fra 2008 kom et nytt, kraftig løft i bevilgningene. Neste store løft i nivået kom med Nordkraft Arena, som er den desidert største sponsoravtalen Nordkraft har inngått. Der forpliktet selskapet seg til å bidra med 1 million kroner hvert år i ti år, mot å få profileringsrettighetene. Dette er sannsynligvis den største sponsoravtalen noensinne i Narvik. I Tysfjord økte Nordkraft omfanget av sponsingen fra 2009. Fra 2010 gikk Nordkraft og Sparebanken Narvik sammen om sponsing under fellesnavnet Energibanken. Begge to var også med på det store løftet da Stetindhallen ble bygd og offisielt åpnet i 2012.

Bidrag til lokalsamfunnet

– Hele tanken bak sponsorvirksomheten er å bidra til attraktive lokalsamfunn. Både fordi vi synes at vi må gi noe igjen i samfunnene der vi utnytter folkets naturressurser, og fordi vi er avhengig av levende samfunn for å kunne være en attraktiv arbeidsplass og rekruttere til egen virksomhet. Tysfjord er, ved siden av Narvik, vår desidert viktigste virksomhetskommune, sier  kommunikasjonsleder Sverre Mogstad.