14 artikler er merket med historie
 • ”Propagandatiltak” for å øke strømforbruket

  Da strømmen kom til Narvik i 1913, var det svært få husholdninger som hadde elektrisk utstyr. Små inntekter og kostbare investeringer gjorde at privatforbruket i starten var labert. Det hadde imidlertid E-verket planer om å endre på.

 • Tysfjord - et kraftsentrum i Ofoten

  Tysfjord har spilt en sentral rolle i kraftutbygging og kraftleveranse i Ofoten. Det har også vært til dels turbulent rundt både utbygging av nye kraftverk og hvor hovedkontoret skulle ligge.

 • 1923: Ofotbanen elektrifiseres

  Elektrifisering av Ofotbanen

  I 1915 ble malmbanen elektrifisert på svensk side. Syv år etter ble også den norske delen elektrifisert med strøm fra Porjus i Sverige, men det skulle drøye 12 år før Ofotbanen ble forsynt med norsk kraft.

 • Statsråden fra Håkvik

  Per Larssen var bondesønnen fra Håkvik som endte som minister og fremstående embetsmann med doktorgrad. Han var en sentral person i planleggingen av Narviks første kraftverk, som faktisk ble bygget i hjembygda hans.

 • En pioner og bauta for E-verket

  Alfred Hansen var den aller første som ble ansatt i Narvik E-verk tilbake i 1913. Med utdannelse fra Tyskland og bred erfaring fra LKABs elektroavdeling var han godt kvalifisert til jobben som E-verkets driftsbestyrer.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no