1 artikkel er merket med troms
  • Endelig konsesjon i Ullsfjord, Troms

    Ritaelva

    Torsdag fikk Ullsfjordprosjektene endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet (OED). Ritaelva og Sveingård kraftverk vil bidra med ca. 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no