Nordkraft selger ikke strøm til kunder. Det som produseres i våre kraftverk, selges direkte til kraftbørsen Nordpool. Derfra kjøper kraftomsettere strøm og selger videre til både privat- og bedriftskunder. Nordkraft eier 50 % av Kraftinor. Lofotkraft eier den andre halvparten.

Du finner Kraftinor her.