Nordkraft er et energikonsern

med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter.

  1. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Distribusjonsnettet dekker hele Narvik kommune, samt Veggen i Evenes kommune.
  2. Konsernets historie går helt tilbake til 1913, da det første kraftverket ble satt i drift i Håkvikdalen i Narvik kommune. Det har i all hovedsak vært offentlige eller offentlig eide eiere hele tiden, med unntak av noen år på 2000-tallet da danske E2/Dong Energy var inne på eiersiden.

Som et resultat av dette kom vindkraftsatsingen.

  • Det var satt nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020. Samme periode rigget derfor Nordkraft seg for vekst. Det var mange ansettelser og investeringer i prosjekter der det ble satset med høy risiko. Flere småkraftverk ble bygget, og mange prosjekter stod for tur da strømprisen falt og så ut til å bli værende lav.
  • I 2013 var derfor grunnlaget for veksten endret. Kostnadsnivået på både drift og finans var høyt, det samme var gjelden. Det var behov for en kraftig omstilling. Under ny ledelse ble dette satt i gang våren 2013. Det ble frigjort kapital ved hjelp av salg av aksjer, eiendom, biler og utstyr. Nedbemanning og andre kostnadsreduksjoner var også nødvendig.