Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. Dette betyr at vi har behov for kompetanse innenfor mange spennende fagfelt.