Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraftverk, småkraft og vindkraft. Nettvirksomheten dekker Narvik kommune nord for Kjøpsvik, samt Veggen i Evenes kommune.

Konsernets historie går tilbake til 1913, da det første kraftverket ble satt i drift i Håkvikdalen i Narvik kommune. Det har i all hovedsak vært offentlige eller offentlig eide eiere hele tiden. Noen år på 2000-tallet var danske Energi E2 (senere omdøpt til Dong Energy) inne på eiersiden. Som et resultat av den danske kompetansen kom vindkraftsatsingen. I 2016 kom svenske Jämtkraft inn på eiersiden i morselskapet.

For å bidra til nye nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020, ble det investert i vind (Nygårdsfjellet vindpark i to trinn) og flere småkraftverk, primært i Troms og Nordland, men også lenger sør i landet.

I 2013 markerte konsernet sitt 100-årsjubileum. Det ble også starten på en ny tid. Med prognoser som viste flere år med lave og fallende kraftpriser, ble det laget en ny strategi for å gjøre inntektene mindre avhengige av kraftprisen.

Operatørskap kom inn som et nytt satsingsområde, der en pakke med god bemanning og kompetanse om drift av kraftverk ble tilbydd andre kraftverkseiere. Effektiv drift og kapitalstruktur var andre viktige stikkord, og med det ble grunnlaget lagt for en forsvarlig videre vekst. 

Som følge av den nye strategien ble småkraftverkene og Nygårdsfjellet vindpark solgt, med avtaler om at Nordkraft drifter kraftverkene for de nye eierne. Vindprosjektene er også solgt, men Nordkraft bygger ut for de nye eierne, og drifter de ferdige vindparkene.

1. januar 2018 overtok Nordkraft Nett nettet i Ballangen kommune og nordre del av Tysfjord. Med dette fulgte også 21 ansatte, egen avdeling i Ballangen og avtaler om drift og utbygging av kraftverk for Ballangen Energi. Samme dato ble Kraftinor fusjonert med SKS Kraftsalg og ble til Polar kraft, med et mål om å bli den største kraftleverandøren i Nord-Norge. Nordkraft sin eierandel er 33 prosent.

Med disse grepene økte strømmen av stabile inntekter gjennom operatørskap, utbygging av kraftverk for andre og inntekter fra nettvirksomheten.

2018 var også året for nye satsinger i konsernet. I samarbeid med innholdsleverandører er fibernett bygget i store deler av Narvik. Med vekt på infrastruktur og gode rammebetingelser ble det også satt i gang et arbeid for å kartlegge og tilrettelegge tomter lokalt for kraftkrevende industri som for eksempel datasenter.