Forretningsmodell: Utvikling, produksjon og distribusjon av fornybar energi siden 1910. I tillegg bygging, drift og leveranse av innholdstjenester til sluttkunder på egeneid bredbåndsinfrastruktur – fiber og fast trådløs.

Antall ansatte: Ca. 230

Omsetning: 700 - 900 millioner

Årsproduksjon: ca. 2 TWh drift, ca. 1,1 TWh av dette eies selv

Nettkunder: Ca. 43.500

Fiberkunder: Ca. 6.500

Høyspentkabel og -linjer: 2145 km

Antall nettstasjoner: 2048

Eierskap: HLK Holding AS (38,80 %), Narvik kommune (36,72 %), Jämtkraft AB (20,56 %) og Nordkraft AS (3,91 %). Nordkraft eier Enerconsult (100 %) og Polar Kraft (40 %). Se organisasjonskart.

Administrerende direktør: Eirik Frantzen