Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraftverk, småkraft og vindkraft. Distribusjonsnettet dekker Narvik kommune, Ballangen kommune, nordre Tysfjord, samt Veggen i Evenes kommune.

Konsernets historie går tilbake til 1913, da det første kraftverket ble satt i drift i Håkvikdalen i Narvik kommune. Det har i all hovedsak vært offentlige eller offentlig eide eiere hele tiden, med unntak av noen år på 2000-tallet da danske E2/Dong Energy var inne på eiersiden. Som et resultat av dette kom vindkraftsatsingen.

Det ble deretter satt nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020. Samme periode rigget derfor Nordkraft seg for vekst. Det var mange ansettelser og investeringer i prosjekter der det ble satset på sterk vekst. Flere småkraftverk ble bygget, og mange prosjekter stod for tur da strømprisen falt og siden har vært lav.

I 2013 var derfor grunnlaget for veksten endret. Kostnadsnivået på både drift og finans var høyt, det samme var gjelden. Det var behov for en kraftig omstilling. Under ny ledelse ble dette satt i gang våren 2013. Det ble frigjort kapital ved hjelp av salg av aksjer, eiendom, biler og utstyr. Nedbemanning og andre kostnadsreduksjoner var også nødvendig.

For å ha en forsvarlig videre vekst, ble det lagt en ny strategi. Som følge av denne er småkraftverkene og Nygårdsfjellet vindpark solgt. Avtalen er slik at Nordkraft drifter kraftverkene for de nye eierne. Vindprosjektene er også solgt, men Nordkraft bygger ut for de nye eierne, og skal også drifte parkene når de står ferdig. Fra 1. januar 2018 har Nordkraft Nett overtatt nettet som tidligere tilhørte Ballangen Energi.

Det jobbes fortsatt videre videre etter denne strategien med sikte på å styrke konsernets stilling ytterligere i en fase med lave strømpriser.