Helt siden Nordkraft bygde sitt første kraftverk i Håkvikdalen, har kraftproduksjon vært en stor og viktig del av virksomheten. Nygård kraftverk er det eldste av dagens kraftverk, og har vært i drift siden 1932. Mesteparten av produksjonen vår skjer ved magasinkraftverk i Ofoten, de to største er fra 80-tallet.

Nordkraft driver totalt 22 kraftverk. I dette inngår konsernets sju egeneide magasinkraftverk, 14 småkraftverk, samt en vindpark. Bredden i produksjonsporteføljen fra store magasinkraftverk, små uregulerte elvekraftverk til vindkraft gjør at våre ansatte har bred kompetanse innenfor fornybar kraftproduksjon. Driften av anleggene følger en standardisert modell, men hvor hvert enkelt kraftverk har sitt eget tilpassede vedlikeholdsprogram. Selv om anleggene er spredt fra Hardanger i sør til Lyngen i nord er alle anlegg overvåket og fjernstyrt fra driftssentralen i Narvik.

Seksjon Produksjon består av 10 medarbeidere som ivaretar anleggsforvaltning og kraftomsetning for kraftverkene, mens de fleste av konsernets seksjoner bidrar til drift av anleggene.

Nordkraft som operatør for andre

Operatørskapet innebærer at Nordkraft leder, drifter, vedlikeholder og forvalter kraftverkene. Noe vi gjør med over 100 års erfaring. Med det tilbyr vi finansielle aktører, nettselskap, grunneiere og andre å ta ansvaret for driften av deres kraftverk. De får en helhetlig avtale med én aktør å forholde seg til på alle områder når det gjelder drift. Dermed får de ta del i en stordriftsfordel, og er sikret effektiv drift av sitt eller sine kraftverk.
Avtalene bygges på prinsippet om ingen produksjon – ingen betaling. Dermed har eier og operatør like interesser, og det er til kraftverkets beste. I pakken som tilbys inngår følgende:

 •  Drift og overvåkning 24/7
 • Vedlikehold
 • Krafthandel
 • Regnskap
 •  VTA (vassdragsteknisk ansvarlig)/driftsleder
 • Førstelinje lokalt
 • Servicestab som reiser ut på større jobber:
  • høyspent
  • lavspent
  • mekanikere
  • bygg
  • signal/samband

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt for nærmere informasjon. Se kontaktinfo oppe til høyre på siden.