Bjørkåsen kraftverk er det eldste av de vi drifter i dag, og har vært i drift siden 1921. Mesteparten av produksjonen vår skjer ved magasinkraftverk i Ofoten, de to største er fra 80-tallet.

Nordkraft driver totalt 28 kraftverk. Av disse eier Nordkraft sju magasinkraftverk. Bredden i produksjonsporteføljen fra store magasinkraftverk, små uregulerte elvekraftverk til vindkraft gjør at våre ansatte har bred kompetanse innenfor fornybar kraftproduksjon. Driften av anleggene følger en standardisert modell, men hvor hvert enkelt kraftverk har sitt eget tilpassede vedlikeholdsprogram. Selv om anleggene er spredt fra Agder i sør til Lyngen i nord er alle anlegg overvåket og fjernstyrt fra driftssentralen i Narvik.

I tillegg til disse, eier Nordkraft 17,5 prosent av Kobbelv kraftverk i Sørfold kommune i Nordland. Dette driftes av Statkraft, som eier resten. Nordkraft innehar også konsesjonskraftrettighetene til Narvik kommune.

Seksjon Produksjon består av 30 medarbeidere som ivaretar anleggsforvaltning og kraftomsetning for kraftverkene, mens de fleste av konsernets seksjoner bidrar til drift av anleggene.

Nordkraft som operatør for andre

Konseptet Energidrift innebærer at Nordkraft leder, drifter, vedlikeholder og forvalter kraftverkene. Noe vi gjør med over 100 års erfaring. Med det tilbyr vi finansielle aktører, nettselskap, grunneiere og andre å ta ansvaret for driften av deres kraftverk. De får en helhetlig avtale med én aktør å forholde seg til på alle områder når det gjelder drift. Dermed får de ta del i en stordriftsfordel, og er sikret effektiv drift av sitt eller sine kraftverk.
Avtalene bygges på prinsippet om ingen produksjon – ingen betaling. Dermed har eier og operatør like interesser, og det er til kraftverkets beste. I pakken som tilbys inngår følgende (klikk for større versjon):

Kan dette være aktuelt? Ta kontakt for nærmere informasjon. Se pdf med info om konseptet Energidrift eller kontaktinfo oppe til høyre på siden.