Nordkraft har fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg bygger vi ut fiber, og leverer bredbåndstjenester i Hålogaland. Dette betyr at vi har behov for kompetanse innenfor mange spennende fagfelt.