Nordkraft legger til rette for kraftkrevende industri som datasentre i Nord-Norge. Les mer om hvorfor og hvordan her.