Usikker is

Vi advarer mot ferdsel på regulerte vann og vassdrag. Farlige sprekker kan være dekket av snølag. Ved inntak og tunnelutløp er isen svært usikker.