Fra inntaksmagasinet Bruavatnet på Arnesfjellet ledes vannet gjennom en ca 2 km lang nedgravd rørgate til kraftstasjonen.

Kraftstasjonen ligger like ovenfor E6 på Arnes og har sitt utløp via Arneselva til Ballangsfjorden.

Kraftverket har en pålagt minstevannføring til Arneselva på 20 l/s hele året.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)20 l/s
Nedslagsfelt6,2 km²
Fallhøyde413 m
Max slukeevne0,75 m³/s
Turtall1000 rpm
Ytelse generator2,7 MVA
Spenning generator690 V