Fra inntaksmagasinet Børsvatn ledes vannet gjennom en ca. 1,6 km lang tunnel ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen i Bjørkåsen er plassert inne i fjellet 70 m under bakkenivå.

Utløpet fra kraftstasjonen ledes via en 700 m lang tunnel til Kiselva og ut til Ballangsfjorden.

Kraftverket har en varierende minstevannføring på 200-1500 l/s som drenerer gjennom Børselvavassdraget med utløp til Efjorden.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)200-1500 l/s
Nedslagsfelt80,65 km²
Fallhøyde70 m
Max slukeevne5,7 m³/s
Turtall428 rpm
Ytelse generator4,6 MVA
Spenning generator5250 V