Dittielva kraftverk ble satt i drift i 2012 og utnytter en fallhøyde på 283,5 meter.

Kraftverket består av en peltonturbin, har en installert effekt på 5,25MW og en midlere årsproduksjon på 9,9GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon tilsvarer normalforbuket til ca 490 norske husholdninger.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)200l/s/40l/s
Nedslagsfelt25,2km2
Fallhøyde283,5m
Max slukeevne2,46m3/s
Turtall600rpm
Ytelse generator6,6MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Dittielva power plant

Dittielva power plant is a pure riverine power plant located in Bardu in the county of Troms.

Dittielva power plant was put into operation i 2012 and utilizes a vertical drop of up to 283,5 meters.

The power plant is equipped with a Pelton turbine and has an installed effect on 5,25MW. The average annual production is 9,9GWh. The average annual production is equivalent to normal consumption of approximately 490 Norwegian households.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)200l/s/40l/s
Catchment area25,2km2
Vertical drop283,5m
Maximum absorption capacity2,46m3/s
Speed600rpm
Generator output6,6MVA
Generator voltage6600V