Ellenelva kraftverk utnytter et fall på 176 meter i Ellenelva i Sørfjord i Tromsø kommune. Ellenelva drenerer fra bratte fjell i nedslagsfeltet, samt liten sjø og myrandel.

Ellenelva kraftverk ble satt i drift i 2012, har et nedslagsfelt på 19,9km2 og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 9,7GWh. Kraftverket er utrustet med en Peltonturbin og har en installert effekt på 2,8MW.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)150l/s/20l/s
Nedslagsfelt19,9km2
Fallhøyde176m
Max slukeevne3,0m3/s
Turtall428,6rpm
Ytelse generator5,7MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Ellenelva power plant

Ellenelva power plant is located about 25 km west of Skibot and just outside Lyngsalpene Landscape Area.

Ellenelva power plant utilizes a drop of 176 meters in Ellenelva in Sørfjord in the municipality of Tromsø. The river drains from steep mountains in the catchment area as well as a small sea- and marsh proportion.

Ellenelva power plant was put into operation in 2012. The power plant is equipped with a Pelton turbine. Installed capacity is 2,8MW. The average annual production is 9,7GWh.

Technical data
Minimum water release (summer/vinter)150l/s/20l/s
Catchment area19,9km2
Vertical drop176m
Maximum absorption capacity3,0m3/s
Speed428,6rpm
Generator output5,7MVA
Generator voltage6600V