Fjelna kraftverk ble satt i drift i 2015. Kraftverket er utrustet med to Francisturbiner, har en installert effekt på 5,5MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 15,2GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon tilsvarer normalforbruket til ca 750 norske husstander.

Kraftverket utnytter et fall på 90 meter. Vannveien fra inntak til kraftstasjon består av delvis tunnel og delvis nedgravde rør.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)300l/s/130l/s
Nedslagsfelt75km2
Fallhøyde90m
Max slukeevne6,4m3/s
Turtall600rpm/750rpm
Ytelse generator3,6MVA+1,8MVA
Spenning generator1000V/1000V

 

 

 

Fjelna power plant

Fjelna power plant is located in the municipality of Hemne in Sør-Trøndelag. The river flows through Kårøydaler and north towards Vinjøra where it flows into the Vinjefjord.

Fjelna power plant was put into operation in 2015. The power plant is equipped with two Francis turbines, has an installed capacity of 5,5MW and an average annual production of 15,2GWh. The average annual production is equivalent to normal consumtion of approximately 750 Norwegian households.

The power plant utilizes a vertical drop of 90 meters. The waterway from the intake to the power station consists of partially tunnels and partially buried pipes.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)300l/s/130l/s
Catchment area75km2
Vertical drop90m
Maximum absorption capacity6,4m3/s
Speed600rpm/750rpm
Generator output3,6MVA+1,8MVA
Generator voltage1000V/1000V