Forneselva kraftverk utnytter et fall på 116 meter i Forneselva. Fallet går fra kote 118 ned til kote 2. Kraftverket har et nedslagsfelt på 34,19km2 og en gjennomsnittlig årsproduksjon på omtrent 15,5GWh. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen tilsvarer normalforbruket til ca 760 norske husstander.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer)700l/s
Nedslagsfelt34,19km2
Fallhøyde116m
Max slukeevne2,56m3/s
Turtall1000rpm
Ytelse generator2,8MVA
Spenning generator1000V

 

 

 

Forneselva power plant

Forneselva power plant is located just outside the border of the Lyngen Alps landspace area in the county of Troms. The river originates in The Lyngen alps south of Kjosen, and flows north until it runs into Kjosen by Fornes, 3 km east of Jøvik.

Forneselva Power plant exploit the drop in the Fornes river. The drop is of 116 meters. The power plant has a catchment area of 34,19km2 and an average annual production of approximately 15,5GWh. The average annual production is equivalent to normal consumption of approximately 760 Norwegian households.

Technical data
Minimum water release (summer)700l/s
Catchment area34,19km2
Vertical drop116m
Maximum absorption capacity2,56m3/s
Speed1000rpm
Generator output2,8MVA
Generator voltage1000V