Helleren kraftverk er lokalisert like ved Helleren Museum og produksjonsavdelingens administrasjonsbygg på Helleren i Grovfjord. Helleren kraftverk ble driftsatt i 1988 og overtok da for gamle Helleren kraftverk som nå er blitt museum.

Kraftverket magasin er Saltvann. Fallhøyden fra inntaket i Saltvann til stasjon er på 20 meter. Vannet føres i rørgate fra inntaket og ned til stasjonen via et 112 meter GRP rør. Røret har en diameter på 2.5 m og kan lede en vannmengde på 15 m3/sek ved maks pådrag.

Rørgaten mellom inntaket i Saltvann og stasjon ble skiftet i 2008. Før skifte var det en gammel trerørgate som ble benyttet. I 2008 ble rørgaten skiftet og erstattet med nytte GUP rør med samme dimensjon som den gamle rørgaten.

Dammen ble rehabilitert og påstøpt i 2015. Da ble også lukehus byttet.

Anlegget benytter en turbin av type kaplan.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt32,6 km2
Fallhøyde19,5 m
Maksimal slukeevne12,5 m3/s
Turtall375 rpm
Ytelse generator2,75 MVA
Spenning generator5500 V