Fra inntaksmagasinet Hjertvatn som er et naturlig senkemagasin uten demning ledes vannet gjennom en ca 0,5 km lang tunnel og 1,1 km lang rørgate i dagen til kraftstasjonen som ligger i Melkedalen.

Kraftverket har sitt utløp til Sjurvatnet og videre gjennom Forsavassdraget til Efjorden.

Kraftverket har ingen pålagt minstevannføring.

Tekniske data
Minstevannføring (hele året)Ingen
Nedslagsfelt12 km²
Fallhøyde194 m
Max slukeevne2,1 m³/s
Turtall1000 rpm
Ytelse generator2,7 MVA
Spenning generator6600 V