At Nordkraft eier flere magasinkraftverk i sin region er kjent for mange. Men at selskapet fra sitt hovedkontor i Narvik, drifter 54 kraftverk for andre i tillegg til sine egne 17, er nok mindre kjent. Til sammen drifter Nordkraft 2,4 TWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 120 000 husstander.

De siste ti årene har selskapet jobbet målrettet med sin strategi. Det som startet som operatørskap av småkraftverkene de solgte i 2015, har vokst til å bli en betydelig del av virksomheten.

24 nye kraftverk det siste året

– Bare det siste året har vi tatt over driften av 24 kraftverk. Nylig ble en avtale med finske Suomen Voima signert. Dette er åtte kraftverk på Sør- og Vestlandet, fra Romsdal i nord og sørover til Agder, sier kraftverkssjef Maria Dahl i Nordkraft. Nordkraft tar over driften av disse på vegne av småkraftselskapet Cadre, som Nordkraft eier sammen med HitecVision. Nordkraft drifter både Cadre og andre sine kraftverk.

– Suomen Voima har fine og velholdte kraftverk, som passer godt inn i porteføljen vår. Disse alene har en produksjon på 230 GWh, sier Dahl. 

Sveitsiske Aventron er en annen stor kunde innenfor småskala vannkraft. Det var sammen med Aventron Nordkrafts operatørstrategi startet for ni år siden, med drift av 13 småkraftverk.

– Ekstra hyggelig er det at vi fortsatt vokser sammen med Aventron. Nylig ble sju nye kraftverk lagt til den omfattende avtalen. I tillegg har vi med energidriftpakken flere kunder innenfor småkraft, og et godt samarbeid med Fortum om drift av vindkraft, sier hun.

Har ansatt spisskompetanse

At denne veksten er bra for flere enn selskapet er det ikke tvil om. Det betyr også nye kompetansearbeidsplasser i regionen. Med mer spisskompetanse blir selskapet også en bedre leverandør for kundene sine. I tillegg til den fysiske kraftverksdriften som krever flere folk, er det det siste året ansatt flere økonomer, og det er opprettet en ny stilling som miljørådgiver.

– Vi drifter alle kraftverkene som om de er våre egne. For noen tar vi oss av full pakke, det vil si alt fra maskiner, muttere og miljø til moms og myndigheter. Vår nye miljørådgiver har mye å sette seg inn i, og det er godt for oss å ha en kollega med den kunnskapen vi tidligere har vært nødt til å bruke konsulenter til, sier kraftverkssjefen.

På turné

– Ettersom vi ikke er til stede lokalt over alt, har vi avtaler med stasjonsvakter som følger med. Selve kjøringen av kraftverkene planlegges og fjernstyres fra driftssentralen vår i Narvik, sier Dahl. Vedlikehold og feilretting gjør Nordkraft de fleste steder med egne ansatte. 

– Vi har energioperatører, elektrikere og mekanikere som begynner å bli godt kjent i mange av fjordene mellom Nordkapp og Lindesnes, sier hun. I vår hadde Nordkraft en bil på turné i Agder og oppover Vestlandet. 


Fra vårens turné. Her er Borgåna kraftverk i Suldal kommune i Rogaland. Dette kraftverket eies av Cadre.


Nordkrafts ansatte jobber i kraftverk over hele landet. Her er stasjonsleder Tom Elvevoll i egeneide Niingen kraftverk i Bogen i Evenes. (Foto: Nordkraft/Michael Ulriksen)