Krogstadelva drenerer ut i Barduelva like nord for Setermoen. Nedslagsfeltet er på 24,76 km2 og domineres av fjellene Gråhøgda, Grøndfjellet, Sautinden og Blåberget, som alle ligger øst for Setermoen.

Krogstad kraftverk ble satt i drift i 2012, har en installert effekt på 5 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 8,6 GWh.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)260 l/s/ 40 l/s
Nedslagsfelt24,76 km2
Fallhøyde208,5 m
Max slukeevne3,08 m3/s
Turtall500 rpm
Ytelse generator5,67 MVA
Spenning generator6600 V

 

 

 

Krogstad power plant

Krogstad power plant is located in the municipality of Bardu in Troms.

Krogstad river drains into the Bardu river just north of setermoen. The impact field is 24,76 km2 and is dominated by the mountains Gråhøgda, Grøndfjellet, Sautinden and Blåberget. All mountains are located east of Setermoen.

Krogstad power plant was put into operation in 2012. The power plant has an installed effect of 5 MW. The average annual production is 8,6 GWh.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)260 l/s/ 40 l/s
Catchment area24,76 km2
Vertical drop208,5 m
Maximum absorption capacity3,08 m3/s
Speed500 rpm
Generator output5,67 MVA
Generator voltage6600 V