Litleåna kraftverk ble satt i drift i 2013. Kraftverket er utrustet med to Francisturbiner, har en installert effekt på 3,2MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 9,4GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon tilsvarer normalforbruket til ca. 460 norske husstander.

Kraftverket utnytter et fall på 67 meter. Vannveien fra inntak til kraftstasjon består av delvis tunnel og delvis nedgravde rør.

Tekniske data

Minstevannslipp

80 l/s

Nedslagsfelt

46,9 km2

Fallhøyde (begge turbiner i drift)

67m

Max slukeevne hver turbin

2,85m3/s

Turtall

1000rpm

Ytelse hver generator

1,85MVA

Spenning generator

690V

 

Litleåna power plant

Litleåna power plant is located in the municipality of Kvinesdal in Vest-Agder. The river flows through Austredalen and south-west towards Liknes where it flows into the river Kvina to the Fedafjord.

Litleåna power plant was put into operation in 2013. The power plant is equipped with two Francis turbines, has an installed capacity of 3,2MW and an average annual production of 9,4GWh. The average annual production is equivalent to normal consumtion of approximately 460 Norwegian households.

The power plant utilizes a vertical drop of 67 meters. The waterway from the intake to the power station consists of partially tunnels and partially buried pipes.

Technical data

Minimum water release

80 l/s

Catchment area

46,9km2

Vertical drop

67m

Maximum absorption capacity each turbine

2,85m3/s

Speed

1000rpm

Generator output, each of them

1,85MVA

Generator voltage

690V