Kraftverket utnytter et fall på 285. Nedbørsfeltet er ganske lite, og er preget av bratte fjell. Produksjonen er i hovedsak sommerproduksjon, og rørgaten vil tømmes i vinterhalvåret. Inntaket i kraftverket består av en betongdam.

Mortensdalelva kraftverk er utrustet med en vertikal oppstilt Peltonturbin. Generatoren er en 3-fase synkrongenerator med vertikal aksling direkte koblet til Peltonturbinen.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)80l/s/20l/s
Nedslagsfelt9,6km2
Fallhøyde285m
Max slukeevne0,92m3/s
Turtall750rpm
Ytelse generator2,3MVA
Spenning generator690V

 

 

 

Mortensdalelva power plant

Mortensdalelva flows from the mountain massif between Balsfjordeidet and Signaldalen in the municipality of Storfjord in Troms county. The power plant is located on the right side of E6 between Nordkjosbotn and Storfjord.

Mortensdalelva power plant utilizes a drop of 285 meters. The catchment area is quite small and is characterized by steep mountains. Production is mainly summer production and the pipeline will be emtied in the winter. The intake of the power plant consists of a concrete dam.

Mortensdalelva power plant is equipped with a vertical Pelton turbine. The generator is one three-phase synchronous generator with a vertical shaft directly connected to the Pelton turbine.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)80l/s/20l/s
Catchment area9,6km2
Vertical drop285m
Maximum absorption capacity0,92m3/s
Speed750rpm
Generator output2,3MVA
Generator voltage690V