Magasinkraftverket er rehabilitert flere ganger. Sist i 2010 der deler av rørgaten ble rehabilitert, samt nytt aggregat med mer.

Etter rehabilitering i 2010 består rørgaten av om lag 1200 meter langt GRP rør (nytt i 2010) samt ca 660 meter stålrørgate (gammel). Rørdiametrene varierer noe, men er hovedsakelig 0,6 m.

Magasin

Nord Forså kraftanlegg benytter seg av Mevann som magasin. Demningen er en platedam med fast overløp. Total lengde er 119 meter og største høyde er 10,5 meter. Det er plassert et kammer som huser rørbruddsventil, vakumventil og styringsanlegg i demningen. 

Reguleringshøyden på Mevann er 8.7 meter.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt9,7 km2
Fallhøyde236 m
Maksimal slukeevne0,5 m3/s
Turtall750 rpm
Ytelse generator1,480 kVA
Spenning generator690 V