Nygård kraftverk utnytter fallet mellom Trollvatn på Nygårdsfjell og Rombaksfjorden i Narvik kommune.

Kraftverket består av 3 vertikale Francisturbiner på hhv 8, 8 og 9 MW. Totalt reguleres to magasiner innenfor reguleringsområdet. Sirkelvann kraftverk ligger også inne i reguleringsområdet. Inntaksmagasinet er trollvatn, og herfra går vannet i en 3,6km lang tunnel og deretter ned en 590m lang rørgate til kraftstasjonen ved havet. Totalt består anlegget av 7km tuneller.

Kraftstasjonen har et nedslagsfelt på 152km2 og en midlere årsproduksjon på 110GWh. Nygård kraftverk er knyttet til Nordkraft nett via sjøkabel. Produksjonen til Nygård kraftverk er preget av en relativt lav magasinandel. Derfor presses store deler av volumet til sommeren.

I 1997-1998 ble den siste store moderniseringen ved kraftverket gjennomført. Da ble både magnetisering, turbinregulator, høyspentanlegg, kjølevannsanlegg og kontrollanlegg byttet ut.

Tekniske data
Magasinvolum store Fiskeløsvatn17,2mill.m3
Magasinvolum lille Fiskeløsvatn2,9mill.m3
Magasinvolum Skitdalsvatn4,3mill.m3
Magasinvolum sirkelvatn13,3mill.m3
Magasinvolum Jernvatna52,9mill.m3
Magasinvolum Nygårdsvatn3,2mill.m3
Magasinvolum Trollvatn2,5mill.m3
Nedslagsfelt152km2
Fallhøyde250m - 259m
Max slukeevne
Turtall750rpm
Ytelse generator26,3MVA
Spenning generator6600V

.