Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)190 l/s 1.5-30.9, rest of year 70 l/s
Nedslagsfelt-
Fallhøyde242 m
Maksimal slukeevne1,34 m3/s
Turtall750 rpm
Ytelse generator1,3 MVA
Spenning generator1000 V