Vinteren 2005/6 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. Prosjektene Ritaelva og Sveingard utvikles videre i samarbeid med grunneierne. Nordkraft vil stå for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet med Nordkraft gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.

Ritaelva kraftverk

Ritaelva kraftverk fikk opprinnelig konsesjon til 12,5 MW og en årsproduksjon på 36 GWh med regulering av Fjerdedalsvatn. I en planendring ble Fjerdedalsvatn tatt ut av planen, og årsproduksjonen beregnes i endelig konsesjontil 22,9 GWh (8,7 MW).

Les mer om planendring og endelig konsesjon (20. juni 2018)