Saltdalelva drenerer ut i Sørbotn innerst i Ramfjorden i Tromsø kommune. Med utgangspunkt i Tromsø lufthavn må man følge veien ca 35km i sørøstlig retning for å komme til elva.

Saltdalelva har sitt nedslagsfelt i Saltdalen og opp mot fjellene rundt. Nedslagsfeltet er på 17,2km2. Kraftverket er utrustet med en peltonturbin og har en installert effekt på 5MW. Gennomsnittlig årsproduksjon er på 11,1GWh. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen tilsvarer normalforbruket til ca 550 norske husstander.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)150l/s/50l/s
Nedslagsfelt17,2km2
Fallhøyde215m
Max slukeevne2,85m3/s
Turtall500rpm
Ytelse generator6,1MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Saltdalelva power plant

Saltdalelva is a pure riverine power plant that utilizes a drop of 215 meters in Saltdalelva.

Saltdalelva drains into Sørbotn at the head of Ramfjord in the municipality og Tromsø. To get to the river, with starting point at Tromsø airport, you must follow the road about 35km in southeasternn direction.

Saltdalelva has its catchment area in Saltdalen and up the surrounding mountains. The impact field is 17,2km2. The power plant is equipped with a Pelton turbine and has an installed capacity of 5MW. Average annual production is 11,1GWh. The average annual production is equivalent to normal consumption of approximately 550 Norwegian housholds.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)150l/s/50l/s
Catchment area17,2km2
Vertical drop215m
Maximum absorption capacity2,85m3/s
Speed500rpm
Generator output6,1MVA
Generator voltage6600V