Kraftverket utnytter fallet på tappetunnelen mellom Sirkelvann og Nygårdsvann, som begge er en del av magasinene til Nygård kraftverk. Inntaksmagasinet Sirkelvann har utløp i Nygårdsvann.

Sirkelvann kraftverk er sprengt ned i en sjakt på eksisterende tappetunnel. Turbininstallasjonen er en fullregulert vertikal Kaplan, med en generator koblet til den vertikale turbinakslingen. Anlegget er også utrustet med en bypassventil for å kunne tappe Sirkelvann selv når kraftverket ikke driftes. Kraftverket ble satt i drift i 1999, og har en installert effekt på 0,7MW. Nedslagsfeltet er på 15,6km2 og omfatter magasinene Jernvatn, Skitdalsvatn, Store Fiskeløysa og Lille Fiskeløysa. Midlere årsproduksjon ligger på 4,2GWh.

Sirkelvann kraftverk kjøres store deler av året, og er dermed et småkraftverk med betydelig vinterproduksjon.

Tekniske data
Magasinvolum Sirkelvann13,3mill.m3
Nedslagsfelt15,6km2
Fallhøyde5m-14m
Max slukeevne8m3/s
turtall428,6rpm
Ytelse generator1,15MVA
Spenning generator690V

 

 

 

Sirkelvann power plant

Sirkelvann power station is located right next to E10 on Nygårdsfjellet, northeast of the city Narvik.

The power plant utilizes the fall in the drain tunnel between Sirkelvann and Nygårdsvann. Both of which are part of the reservoirs to Nygård power station.

Sirkelvann power plant is blasted down a chute on existing drain tunnel. The turbine installation is a full regulated Kaplan, with a generator connected to the vertical turbine shaft. The facility is also equipped with a bypass valve to drain Sirkelvannet even when the plant is not operating. The power plant was put into operation i 1999 and has an installed capacity of 0,7MW. The cathment area is 15,6km2, and average annual production is 4,2GWh.

Sirkelvann power plant run most of the year and is therefore a small power plant with significant winter production.

Technical data
Reservoir volume Sirkelvann13,3mill.m3
Catchment area15,6km2
Vertical drop5m-14m
Maximum absorption capacity8m3/s
Speed428,6rpm
Generator output1,15MVA
Generator voltage690V