Skoddeberg kraftstasjon er et magasinverk. Stasjonen har to aggregater. Kraftverkets magasin er Skoddebergvannet. Fallhøyden fra Skoddebergvann til stasjon er 69 meter. Nordkraft har konsesjon på å kunne regulere Skoddebergvann 6,5 meter.

I 2008 ble en av de to gamle aggregatene i stasjonen byttet ut med et nytt brukt aggregat. Dette muliggjør økt produksjon i flomperioder.

I tilknytning til magasinet på Skoddebergvann står en av få hevertdemninger av denne størrelse som finnes i verden i dag.

Vannveien fra Skoddebergvann til kraftstasjon er hovedsakelig basert på tunnel i fjell der siste del er rørgate i dagen.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt106,1 km2
Fallhøyde70 m
Maksimal slukeevne10,6 m3/s
Turtall600/750 rpm
Ytelse generator3,5 + 4,5 MVA
Spenning generator3600 V