Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt526 km2
Fallhøyde12 m
Maksimal slukeevne26 m3/s
Turtall231 rpm
Ytelse generator3000 kVA
Spenning generator6600 V