Stasjonen og kontrollanlegg ble ombygget og modernisert sist gang i 2007. Sør Forså kraftverk benytter seg av vann fra to magasiner: Skipsvann og Storvann. 

Skipsvann:

Dette er det øverste magasinet. Ved Skipsvann ble det i 1984 bygget ny demning som en del av en totalrehabilitering av anlegget. Demningen er en betongdam med 20 meter lengde og 4,5 meter høyde. Reguleringshøyden på Skipsvann er 3.7 meter.

Storvann:

Storvann er det nederste magasinet. Under totalrehabliteringen av kraftverket i 1984 ble det bygget to demninger ved Storvann:
•    Sperredam med lengde 50 meter og høyde 2 meter. Bygget i betong.
•    Inntaksdemning som er en 20 meter lang betong og en 15 meter lang jordfyllingsdam som huser rørbruddsventil i demningenes ventilkammer. Reguleringshøyden på Storvann er 1,4 meter.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt13,29 km2
Fallhøyde155 m
Maksimal slukeevne0,8 m3/s
Turtall1500 rpm
Ytelse generator1310 kVA
Spenning generator400 V