Kraftverket utnytter fallet fra Storåvannet og ned til fjorden. Kraftstasjonen ligger nede ved sjøen.

Storå er utrustet med en vertikal Peltonturbin med 5 dyser. Kraftverket har en vertikal 3-fase sykrongenerator med statisk magnetisering, en installert effekt på 1,9 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3,5GWh. Nedslagsfeltet er relativt lite og er på 12km2.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)140l/s/50l/s
Nedslagsfelt12km2
Fallhøyde137m
Max slukeevne1,62m3/s
Turtall500rpm
Ytelse generator2,13MVA
Spenning generator690V

 

 

 

Storå power plant

Storå power plant is located in the municipality of Tysfjord in Nordland, just across the bay from Kjøpsvik.

The power plant utilizes the fall down to the fjord from Storåvannet. The power station is located at the seafront.

Storå power plant is equipped with a vertical Pelton turbine with five nozzles and a vertical 3-phase synchronous generator with static excitation. The power plant has an installed capacity of 1,9MW and an average annual production of 3,5GWh. The impact field is relatively small and is 12km2.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)140l/s/50l/s
Catchment area12km2
Vertical drop137m
Maximum absorption capacity1,62m3/s
Speed500rpm
Generator output2,13MVA
Generator voltage690V