Stasjonen er rehabilitert flere ganger opp gjennom årene. Sist var modernisering av kontroll og apparatanlegg i 1978. Anleggets effektive fallhøyde er ca 288 meter.

Storelva kraftverk benytter seg av vann fra to magasiner: Jektvikvann (isvann) og Storelvvann.

Jektvikvann (Isvann):

Demningen er en fyllingsdam, med jord, grus og stein med stampet myr som tetningssjikt. Demningen har en tetningskjerne av betong i hele lengden. Damkronen ligger 0.75 meter over høyeste flomvannstand.

Storelvvann:

Inntaksdemningen er en fyllingsdam av samme type som ved Jektvikvann. Damkronen ligger 1 meter over høyeste flomvannstand. 

Ventil og hus ligger om lag 8 meter nedstrøms dammen.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfeltx km2
Fallhøyde306 m
Maksimal slukeevne0,2 m3/s
Turtall1000 rpm
Ytelse generator600 kVA
Spenning generator400 V