Vinteren 2005/6 ble det inngått avtaler med grunneierne langs Ritaelva, Skogneselva, Rieppeelva og Stordalelva om utvikling av fire småkraftverk. Prosjektene Ritaelva og Sveingård utvikles videre i samarbeid med grunneierne. Nordkraft vil stå for planlegging, søknader, prosjektering og bygging av kraftverkene. Prosjektet er grunneiernes foretrukne alternativ til en større utbygging i området, og er basert på frivillige avtaler og deling av det overskudd som skapes i kraftverkene. Samarbeidet gjør det mulig for grunneierne å beholde en vesentlig del av verdiskapningen lokalt i Ullsfjord.

Sveingård kraftverk

Sveingård kraftverk var opprinnelig omsøkt med 9,9 MW og en årsproduksjon på 35 GWh. Mindre tilsig av vann gjør at installert effekt er justert ned til 8,7 MW, som gir en årsproduksjon på 24,9 GWh. Les mer om planendringer og endelig konsesjon for begge Ullsfjordprosjektene (20. juni 2018).