Kraftverket utnytter fallet i Torsneselva, fra kote 290,8 og ned til kote 7. Kraftverket har inntak i Torsnesvannet, og utløp i Torsneselva, like før den renner ut i Hardangerfjorden.

Torsnes Kraftverk ligger i fjell, er utrustet med en Peltonturbin og har en installert effekt på 7,4 MW. Nedslagsfeltet er på 18,4m2 og anlegget har en midlere årsproduksjon på 31 GWh.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)600/60 l/s
Nedslagsfelt18,4 km2
Fallhøyde283,8 m
Max slukeevne3,1 m3/s
Turtall600 rpm
Ytelse generator10,4 MVA
Spenning generator6600 V

 

 

 

Torsnes power plant

Torsnes power plant is located approximately seven km southwest of the village of Jondal in the municipality of Jondal in Hordaland.

Torsnes power plant utilizes the fall from Torsneselva down to the power station. The fall is of 283,8 meters. The power plant has intake in Torsnesvannet and expires in Torsneselva just before it flows into Hardangerfjorden.

Torsnes power plant is equipped with a Pelton turbine and has an installed capacity of 7,4 MW. The power plant has an average annual production of 31 GWh.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)600 l/s / 60 l/s
Catchment area18,4 km2
Vertical drop283,8 m
Maximum absorption capacity3,1 m3/s
Speed600 rpm
Generator output10,4 MVA
Generator voltage6600 V