Bergselva kraftverk ble satt i drift i 2013. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 394 meter og har et nedslagsfelt på 15,2km2. Gjennomsnittlig årsproduksjon er på 9,9GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon tilsvarer normalforbruket til ca 490 norske husstander.

Kraftverket er utrustet med en vertikal Peltonturbin og har en installert effekt på 4,8MW.

Tekniske data
Minstevannslipp (sommer/vinter)150l/s/40l/s
Nedslagsfelt15,2km2
Fallhøyde394m
Max slukeevne1,6m3/s
Turtall1000rpm
Ytelse generator7,34MVA
Spenning generator6600V

 

 

 

Bergselva power plant

Bergselva power plant is located in the municipality of Storfjord in Troms.

Bergselva power plant was put into operation in 2013. The plant utilizes a vertical drop of 394 meters and has a catchment area of 15,2km2. Average annual production is 9,9GWh. Average annual production is equivalent to normal consumtion of appriximately 490 Norwegian households.

The power plant is equipped with a vertical Pelton turbine and has an installed capacity of 4,8MW.

Technical data
Minimum water release (summer/winter)150l/s/40l/s
Catchment area15,2km2
Vertical drop394m
Maximum absorption capacity1,6m3/s
Speed1000rpm
Generator output7,34MVA
Generator voltage6600V