Nordkraft er blitt enig med britiske SL Capital Partners LLP (SL Capital) om salg av datterselskapet Nordic Power, som har 13 småkraftverk. De er bygd fra 2009 og til i dag og produserer gjennomsnittlig vel 130 GWh pr år.

Inngår langsiktig samarbeid

Nordkraft og SL Capital skal samarbeide tett og er enige om en 15-årsavtale. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverkene. Det betyr både å lede, drifte, vedlikeholde og forvalte dem. I avtalen ligger det også en enighet om at vedlikeholdet bygger videre på det programmet som allerede er etablert av Nordkraft.
I tillegg har Nordkraft og SL Capital avtalt et strategisk samarbeid som gir Nordkraft mulighet til å bygge ut flere småkraftverk og SL Capital opsjon til å kjøpe disse når de er ferdig bygd og klar til å settes i drift. Nordkraft skal da også drifte disse nye kraftverkene. 

Operatørskap og videre vekst

 - Dette er et svært viktig strategisk skritt for Nordkraft. For det første reduserer det den finansielle risikoen. For det andre gir det løpende inntekter fordi vi skal drive kraftverkene. Det at eier og operatør ikke er den samme, er relativt nytt når det gjelder vannkraft. I andre sektorer – som f eks olje og gass samt eiendom - har det vært vanlig lenge. Nordkraft øker med dette fokuset på å operere/drifte, og vi tror at dette langsiktige partnerskapet med SL Capital vil gi vinn-vinn-gevinster, og i tillegg gi begge selskaper muligheter til organisk vekst, sier Eirik Frantzen, adm direktør i Nordkraft.
SL Capitals Infrastrukturfond fokuserer på investeringer i eierskap i infrastruktur i Europa. Dette kjøpet av 13 småkraftverk av høy kvalitet, med til sammen en effekt på 58 MW, gir infrastrukturfondet en mulighet til å investere langsiktig sammen med en sterk norsk partner i en region med stabile rammebetingelser. Handelen er den andre investeringen I løpet av en uke, etter oppkjøpet av Gasum’s lokale distribusjonsapparat for naturgass i 12 områder i Finland.

-Vi er glade for å kunne offentliggjøre denne avtalen så kort tid etter kjøpet av et nettverk for distribusjon av naturgass i Finland. Dette viser den positive fremdriften og kjennskapet til markedet i teamet vårt som jobber med vannkraft i Norge.  Vi har investert i, og blitt eiere av, denne høykvalitetsporteføljen gjennom vårt infrastrukturfond. Den norske vannkraftsektoren er en av de mest utviklede i verden, og vi har høy grad av tillit til at vårt partnerskap med Nordkraft og ledelsen i Nordic Power vil bli vellykket, sier Graeme Gunn, Partner i SL Capital.

Dominic Helmsley, adm direktør for Infrastruktur i SL Capital, legger til at: - SL Capitals team har vurdert investeringer i denne sektoren av energimarkedet i flere år og denne avtalen med Nordkraft er attraktiv pga en portefølje småkraftverk av høy kvalitet og stabile, løpende inntekter. Små vannkraftverk er et vekstområde I det europeiske markedet og vi ønsker å vokse også gjennom flere kjøp i sektoren.

Avtalen ble signert 20. juni og ble endelig gjennomført 30. juni.

Kontaktpersoner:

Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002 (pressebilder her)
Dominic Helmsley, Managing Director Infrastructure, SL Capital Partners. Telefon +44 (0) 131 245 8831