De 14 turbinene (vindmøllene) har satt ny rekord for Nygårdsfjellet vindparks produksjon på en måned, med over ni millioner kWh produsert i løpet av februar. Dette betyr at turbinene har produsert nok strøm i til å dekke forbruket til halvparten av husstandene i Narvik kommune i samme periode.

– Dette viser at beslutningen om å bygge en vindpark på Nygårdsfjellet var absolutt riktig, sier prosjektsjef Tore Wiik.

Med produksjon av vindkraft tar Nordkraft Vind AS vare på en naturressurs, nemlig vinden, på en måte som er verdsatt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skaper selskapet varige verdier for lokalsamfunnet med spennende arbeidsplasser og verdifulle inntekter.

– Nygårdsfjellet er blant stedene i Norge med best vindressurser. Det blir spennende å se om vi kan slå februarrekorden nå i mars, som historisk har vært en av våre beste måneder, sier han, og viser til de tre vindturbinene i trinn en av vindparken, som har vært i drift siden 2005. Produksjonsdata fra disse viser at de produserer mest strøm om vinteren, i de månedene der forbruket også er høyest.

– Så vindkraft passer perfekt til vårt klima, avslutter Wiik.