Vi søker elektromontør

Vedlikehold av gatelysnettet

Legger inn bud på Vesterålskraft

Internships for ingeniørstudenter

Vi søker leder for drift og infrastruktur

- Det beste er å jobbe ute


Anleggsarbeid langs rørgata til Niingen kraftverk


Fra hode til hode


Vi søker tekniker til fiberteamet vårt i Narvik


Nordkraft arena i fem nye år

Foto: Torje Kosmo Karlsen