Nordkraft har opp gjennom årene hatt mange skoleklasser på omvisning i flere av våre kraftverk. Disse omvisningene er viktige for oss, både for å vise frem virksomheten vår og hvordan strøm produseres i nærområdet, men også for å vekke interesse i forhold til fremtidig yrkesvalg.

Mølnfoss museum

Vi lager nå et kraftverksmuseum på Mølnfoss i Håkvikdalen. Se side 14 i jubileumsmagasinet Helt elektrisk. Her vil vi ha omvisninger for klasser og andre på forespørsel.

Maskinsalen Håkvik kraftverk For niende klasse: Håkvik kraftverk

Når det gjelder magasinkraftverkene er det til tider stor pågang om omvisning. Blant annet har mange niendeklasser vært hos oss tidligere. Når vi har omvisning må kraftverkene stoppes, både av hensyn til sikkerhet og støy. Det betyr også tapte inntekter på produksjon. For å ha mulighet til å planlegge bedre for alle har vi valgt å rendyrke Håkvik som besøkskraftverk (Inngang ved Fagerthun på Ankenes). Her skal vi tilpasse enda bedre for besøkende, med mer informasjon på veggene.

Skoleåret 2017/2018

Vi har satt av uke 19 for omvisninger til niendeklassene i Håkvik kraftverk. Da vet vi at kraftverket står, og at vi har folk nok til å gjennomføre omvisningene. Vi håper derfor at skolene kan ta det med i planleggingen dersom dere ønsker en omvisning. Ta gjerne kontakt god tid i forveien. Det er også ønskelig med litt om hva de har vært gjennom i pensum i forkant av besøket. Utenom denne uka vil det være mulig å arrangere besøk på Mølnfoss når det er ferdig for de som måtte ønske det.

Yrkesrettet utdanning og studenter fra UiT

Når det gjelder yrkesrettet utdanning og UiT, behandler vi henvendelser fra disse fortløpende.

Kontaktperson for omvisning i kraftverkene

Kommunikasjonsrådgiver Vigdis Bogholm
vigdis.bogholm@nordkraft.no eller tlf. 916 01 560.

Mer om utdanning

Se magasinet Energiutdanning 2017 her.

Om skolene ønsker eksemplarer av jubileumsmagasinet Helt elektrisk (med mye lokalhistorie fra de siste 100 år) til bruk i undervisningen, er det bare å si ifra.